Romanlardan parçalar

Romanlardan fragmanlar 1.

Güvercinin gerdanlığı, alamuta dönüş.

Ernest w. Heine.

Çev: attila diri. Yurt yayınları. 2002. Ankara.

El Mansur; “ içinde yaşadığımız bu doğa, sıradan bir çevreden ibaret değil. İnsan nasıl doğanın içinde yaşarsa, doğa da aynı şekilde insanın içinde yaşar. Pek çok insan çölün ıssız ölü bir yer olduğunu düşünür. Oysa Arapça’da çöl anlamına gelen yüz tane sözcük vardır ve bunların hiçbiri terk edilmişliği, ölümü ifade etmez. Biz ona El mataha, ‘yolu olmayan yer’, El Mafaze ‘zafer kazanılan yer’, veya Amyal, ‘insanı içine çeken kum’ adlarını veririz. Çöl dış görünüş itibariyle ne kadar ıssız görünse de etrafına yaydığı ışıltı aynı derecede canlı ve yaratıcıdır. Arap çölü bir tohum hücresi gibi bir şeydir. Tarihimize olan etkisi tüm denizlerinkinden daha güçlüdür. Işıma alanında Asur, Babil, Fenike, Mina, İsrail ve Mısır uygarlıkları doğdu. Çölde üç büyük dünya dini doğdu: Yahudi dini, Hıristiyanlık ve Müslümanlık. Musa’nın On Emri aldığı Sina Dağı, İsa’nın kırk gün boyunca oruç tuttuğu Ayartılma Dağı,  Allah’ın Muhammed’le konuştuğu Hıra Dağı hep çölün sınırları içinde bulunur.

Kendisinden ve tartışmasız kanunlarından başka hiçbir kudretin varlığına müsaade etmeyen tek tanrı fikrinin ortaya çıkması için, başka hiçbir doğa çöl kadar uygun koşullara sahip değildir. Çöl de yaylalar ve deniz gibi kendi kanunlarına sahiptir.  Bu kanunlara göre tek ve tartışılmasız güç, kendisinden başkası değildir. Nasıl küçük bir deniz olamazsa, küçük bir çöl de asla olamaz. Canlılar burada her şeylerini ortaya koymak zorundadırlar, sonları ise ölüm ya da yaşamdır” (Ernst W. Heine, s:122-123).

“Stultorum plena sunt omnia= dünya budalalıklarla doludur.(s:13).

Tantum religio potuit suadere malorum= din bizi ne büyük mutsuzluklara sevk etti ( Lukrez: s:27).

“ferte fortiter. Hoc est quo deum antecadatis. Ille extra patientiam malorum est, vos supra patientiam.;= acıya güçle tahammül edin. Böylece tanrınızdan üstün olursunuz. O kötü olana dayanmanın dışında durur. Siz ise üzerinde olursunuz”.(tapınakçı şövalye töreninden: s:29).

“Quare splendidum te, si tuam non habes, aliena claritudo non efficit= kendine ait bir ışıltın yoksa bir başkasınınki seni aydınlatamaz”. S:29.

EGO VİR VİDES: ben, görenim.

“akşam yemeğinde rahip şöyle dedi: ağzın susması çok kolaydır. Çok daha zor olan, vücudun içindeki sesin konuşmasına engel olmaktır…” s:35.

“NATURALİA NON SUNT TURPİA: DOĞAL OLAN ÇİRKİN OLAMAZ” s51.

“ dişi hayvanlar ise vücutlarından attıkları plasentayı yerler.( Anticristteki Çakalın kendi plasentasını yemesi böylece anlaşılmış oluyor)  hem de ister etçil, ister otçul, ister evcil, ister yabani olsun tüm hayvanlar. Bilge Avisenna Canon Medicinae adlı eserinde bir loğusa için kendi plasentasından daha besleyici hiçbir şey bulunmadığını yazmaktadır” s:51.

“platon yazılarında dölyatağının annenin vücudunda bağımsız bir yaşam süren bir parazite, bir hayvana benzediğini söyler….52.

Gerçekten de dölyatağı görünüşe göre kendi iradesine sahiptir. Yunanlılar da bunu biliyordu. Platonun dilinde dölyatağına Hyster adı verilir. Histerik kadınlar dölyatağının keyfi tarafından yönetilen kadınlardır…. Paris’te dölyatağına Museau de Tauche, yani sazan ağzı ismini veririz.

Tapınakçiların üstadı şöyle dedi: “ biz, yapılarımıza kendimizin şekil verdiğini düşünüyoruz, oysa bizi şekillendiren yapıların ta kendileri. Mimarlık da bir yanıyla dine benzer. Bir zamanlar insanlar tarafından yaratılmış olanlar, bir müddet sonra içlerinde yaşayanları da kendilerine benzetirler.  Biz bunun farkında bile olmayız, çünkü çevremiz tarafından akla ve mantığa uygun bir öğretiye bağlı kalmaksızın dönüştürülürüz. .. s:60.

Angelus Mortis=ölüm meleği. (Klee’nin resmine bak):)

Materia dubia: şüpheli madde.

Nihil tam difficile est, quin querendo investigari possit: hiçbir şey araştırılmayacak kadar zor değildir.

About these ads

About bruhan

ÖZGEÇMİŞ Burhan YILMAZ 10.07.1981 tarihinde Silifke’de doğdu. Eğitim Bilgileri 2005-Mustafa Kemal Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2009-Fransa, Lille, Torucoing- Ecole Regionale Superiore D’expression Plastique (ERSEP) (Erasmus Programı). 2010- Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı yüksek lisans. 2011- Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda Sanatta Yeterlilik programına devam etmektedir. Meslek 2010- (Halen) Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi. Etkinlikler 2011: 6. Fabrikartgrup Çağdaş Sanat Festivali- Nevşehir 2011: “Hem orada hem burada” Karma Resim Sergisi- İstanbul 2010: Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi- Çankırı 2010: Mersin Güncel Sanat Etkinlikleri, Mersin İnisiyatifler Platformu- Mersin 2009: ERSEP Finale d’exposition d’année- Lille, Fransa 2006: Devlet Resim Yarışması Sergisi- Ankara 2006: Türkiye- İtalya Uluslararası Yoksullukla Mücadele- Sanat Bienali- Ankara 2005: Proje Fetiş- Bilkent Üniversitesi Uluslararası Karma Sergi- Ankara 2005: MKÜ Plastik Sanatlar Topluluğu Sergisi- Adana 2005: Bir Resim Sergisi- Antakya
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s